Продукция

Холодильная автоматика

Название Цена
476 Солен.вент.(пайка) 1 3/8 без катушки (R22-150,5 kW) 240 RА 16 Т1 Звоните
477 Солен.вент.(пайка) 1 5/8 без катушки (R22-219,3 kW) 240 RА 20 Т1 Звоните
478 Солен.вент.(пайка) 1/2 без катушки (R22-16,8 kW) 200 RВ 4 T4 Звоните
479 Солен.вент.(пайка) 1/2 без катушки (R22-29,5 kW) 200 RВ 6 T4 Звоните
480 Солен.вент.(пайка) 1/4 без катушки (R22-3,8 kW) 110 RВ 2 Т2 Звоните
481 Солен.вент.(пайка) 2 1/8 без катушки (R22-219,3 kW) 240 RА 20 Т1 Звоните
482 Солен.вент.(пайка) 3/8 без катушки (R22-16,8 kW) 200 RВ 4 T3 Звоните
483 Солен.вент.(пайка) 3/8 без катушки (R22-3,8 kW) 110 RВ 2 Т3 Звоните
484 Солен.вент.(пайка) 3/8 без катушки (R22-7,1 kW) 200 RВ 3 T3 Звоните
485 Солен.вент.(пайка) 5/8 без катушки (R22-29,5 kW) 200 RВ 6 T5 Звоните
486 Солен.вент.(пайка) 5/8 без катушки (R22-39,3 kW) 240 RА 8 Т5 Звоните
487 Солен.вент.(пайка) 5/8 без катушки (R22-39,3 kW) 240 RА 8 Т7 Звоните
488 Солен.вент.(пайка) 7/8 без катушки (R22-82,5 kW) 240 RА 9 Т7 Звоните
489 Солен.вент.(пайка) 7/8 без катушки (R22-92,8 kW) 240 RА 12 Т7 Звоните
490 Соленоидный вентиль EVR 10 032F1214 Звоните
491 Соленоидный вентиль EVR 10 032F1217 Звоните
492 Соленоидный вентиль EVR 15 032F1225 Звоните
493 Соленоидный вентиль EVR 15 032F1228 Звоните
494 Соленоидный вентиль EVR 20 032F1240 Звоните
495 Соленоидный вентиль EVR 20 032F1244 Звоните
496 Соленоидный вентиль EVR 25 032F2201 Звоните
497 Соленоидный вентиль EVR 25 032F2208 Звоните
498 Соленоидный вентиль EVR 3 032F1204 Звоните
499 Соленоидный вентиль EVR 3 032F1206 Звоните
500 Соленоидный вентиль EVR 32 042H1104 Звоните